Analýza povrchu

TLOUŠŤKA POVRCHOVÉ VRSTVY

O ZKOUŠCE

Tloušťku povrchové vrstvy měříme magneticko-indukční metodou.  Lze tedy měřit nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Jedná se o nedestruktivní zkoušku. Tato zkouška nepodléhá akreditaci materiálové laboratoře. Zkoušku standardně provádíme podle normy ČSN EN ISO 2178.

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Měříme nemagnetické povlaky (zinek, hliník, chrom, měď, laky apod.) na železe a ocelích.

 • Rozsah tlouštěk povrchové vrstvy 0 až 0,5 mm

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY


 • Tloušťka povrchové vrstvy

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Zkouška se provádí na zařízení ElektroPhysik MiniTest 7400 osazeným sondou F0.5.

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro zjištění tloušťky povrchové vrstvy je nutné dodat vzorek splňující následující podmínky: 

 • Minimální tloušťka podkladu 0,3 mm
 • Minimální měřená ploška ø = 14 mm
 • Minimální konkávní rádius 7,5 mm
 • Minimální konvexní rádius 1 mm

OBJEDNAT ZKOUŠKU

 

DRSNOST POVRCHU

O ZKOUŠCE

Drsnost povrchu se vyhodnocuje hrotovým drsnoměrem. Jedná se o nedestruktivní zkoušku.Tato zkouška nepodléhá akreditaci materiálové laboratoře.

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Měříme kovové i nekovové materiály v měřícím rozsahu ± 100 µm.

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY

 • Aritmetické střední drsnost (DIN ISO 4287)        - Ra
 • Střední hloubka drsnosti (DIN ISO 4287)              - Rz
 • Počet špiček (DIN EN ISO 10049)                             - RPc

A mnoho dalších parametrů drsnosti povrchu dle Vašeho požadavku.

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Měříme drsnoměrem JENOPTIK Waveline W5 třídy přesnosti 1 ± (5%) dle DIN 4772. Přístroj disponuje standardním snímačem T1E a speciálním dvoupatkovým snímačem pro měření plechů TKPK100.

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro zjištění drsnosti povrchu potřebujeme plochý vzorek o minimálních rozměrech 50x20 mm.

OBJEDNAT ZKOUŠKU

 

MAKROSKOPICKÁ ANALÝZA POVRCHU

O ZKOUŠCE

Zkoumáme povrch kovových materiálů, kvalitu povrchových úprav a strukturu povrchu materiálu. Tato zkouška nepodléhá akreditaci materiálové laboratoře.

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Jsme schopni pracovat s kovovými i nekovovými materiály.

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY

Provedení makroskopického snímku povrchu pro posouzení:

 • Struktury povrchu
 • Povrchových vad
 • Měření povrchových útvarů

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Zkouška se provádí na mikroskopu Olympus SZX7 osazen objektivem Olympus DFPLAPO 1X-4 s celkovým zvětšením 8 – 56x. Přístroj je rovněž osazen kamerou Promicra 3-3CP pro digitalizaci snímků.

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro mikroskopický snímek povrchu potřebujeme plochý vzorek o minimálním průměru Dmin = 50 mm.

OBJEDNAT ZKOUŠKU