Analýza povrchu

TLOUŠŤKA POVRCHOVÉ VRSTVY

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Tloušťku povrchové vrstvy měříme magneticko-indukční metodou. Lze tedy měřit nemagnetické vrstvy (laky, emaily, pogumování, hliník, chrom, měď, zinek apod.) na železe, oceli, legovaných a tvrzených ocelích, ne však na austenitické, nebo jen slabě magnetické oceli.

 • Rozsah tlouštěk povrchové vrstvy 0 až 0,5 mm

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY


 • Tloušťka povrchové vrstvy

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Zkouška se provádí na zařízení Uimetra ...

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro zjištění tloušťky povrchové vrstvy je nutné dodat vzorek splňující následující podmínky: 

 • Minimální tloušťka podkladu 0,3 mm
 • Minimální měřená ploška ø = 14 mm
 • Minimální konkávní rádius 7,5 mm
 • Minimální konvexní rádius 1 mm

OBJEDNAT ZKOUŠKU

 

DRSNOST POVRCHU

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Měříme kovové i nekovové materiály v měřícím rozsahu ± 100 µm.

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY

 • Aritmetické střední drsnost (DIN ISO 4287)        - Ra
 • Střední hloubka drsnosti (DIN ISO 4287)              - Rz
 • Počet špiček (DIN EN ISO 10049)                             - RPc

A mnoho dalších parametrů drsnosti povrchu dle Vašeho požadavku.

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Měříme drsnoměrem Hommel-Etamic W5 třídy přesnosti 1 ± (5%) dle DIN 4772. Přístroj disponuje standardním snímačem T1E a speciálním dvoupatkovým snímačem pro měření plechů TKPK100.

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro zjištění drsnosti povrchu potřebujeme plochý vzorek o minimálních rozměrech 50x20 mm.

OBJEDNAT ZKOUŠKU

 

MAKROSKOPICKÁ ANALÝZA POVRCHU

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Zkoumáme povrch kovových materiálů, kvalitu povrchových úprav a strukturu povrchu materiálu.

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY

Provedení makroskopického snímku povrchu pro posouzení:

 • Struktury povrchu
 • Povrchových vad

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Zkouška se provádí na mikroskopu Olympus SZX7 osazen objektivem Olympus DFPLAPO 1X-4 s celkovým zvětšením 8 – 56x. Přístroj je rovněž osazen kamerou Promicra 3-3CP pro digitalizaci snímků.

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro mikroskopický snímek povrchu potřebujeme plochý vzorek o minimálním průměru Dmin = 50 mm.

OBJEDNAT ZKOUŠKU