Spektrometrie

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Analyzujeme prakticky všechny kovové materiály. Možnost analýzy kovových materiálů na bázi Fe (různé druhy ocelí – nelegované, nízkolegované vysoce legované) a Al (různé druhy hliníkových sltin).

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY

  • Chemické složení vzorku
  • Výpočty veličin (uhlíkový ekvivalent, pseudo prvky, …)

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Spektrometrická analýza se provádí na optickém emisním spektrometru Bruker Q4 Tasman, osazeným CCD detektorem a argonem proplachovanou optikou.

  • Rozsah vlnových délek 130 nm - 670 nm
  • Argonem proplachovaný UUC optický systém

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro provedení chemické analýzy potřebujeme vzorek libovolné geometrie obsahující rovnou plochu o minimálním průměru 20 mm. V případě nerovnosti povrchu (povrch s rádiusem, či nedokonale srovnaný) může dojít ke špatnému vyhodnocení chemického složení.

OBJEDNAT ZKOUŠKU