Zkouška tahem za pokojové teploty

O ZKOUŠCE

Zkouška tahem za pokojové teploty je destruktivní materiálová zkouška prováděná za účelem zjištění základních mechanických vlastností materiálů. Zkoušku tahem máme v naší laboratoři akreditovanou a standardně ji provádíme na základě normy ČSN EN ISO 6892-1.

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Zkoušíme kovové materiály - ocel, slitiny železných i neželezných kovů ve formě plochých výrobků.

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY

  • Rm - Mez pevnosti
  • Re - Mez kluzu
  • A - Tažnost
  • r - Součinitel plastické anizotropie
  • n - Exponent deformačního zpevnění
  • Deformační diagram - Graficky zpracované průběhy napětí - deformace
  • další parametry dle domluvy

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Zkouška se provádí na trhacím stroji Zwick/Roell AllroundLine Z100 o maximální zatěžující síle 100 kN.

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro tahovou zkoušku od Vás potřebujeme následující formát vzorku: 

  • Výroba Jedné zkušební tyče - 290x55 mm 
  • Výroba dvou zkušebních tyčí - 290x110 mm 
  • Výroba tří zkušebních tyčí - 290x165 mm.

OBJEDNAT ZKOUŠKU