Zkouška tahem za pokojové teploty

ZKOUŠENÉ MATERIÁLY

Zkoušíme kovové materiály - ocel, slitiny železných i neželezných kovů ve formě plochých výrobků o tloušťce od 0,2 do 3 mm.

VYHODNOCOVANÉ PARAMETRY

  • Rm - Mez pevnosti
  • Re - Mez kluzu
  • A - Tažnost
  • r - Součinitel plastické anizotropie
  • n - Exponent deformačního zpevnění
  • Deformační diagram - Graficky zpracované průběhy napětí - deformace
  • další parametry dle domluvy

ZKUŠEBNÍ PŘÍSTROJ

Zkouška se provádí na trhacím stroji Zwick/Roell AllroundLine Z100 o maximální zatěžující síle 100 kN.

POŽADOVANÝ FORMÁT VZORKU

Pro tahovou zkoušku od Vás potřebujeme následující formát vzorku: 

  • Výroba Jedné zkušební tyče - 290x55 mm 
  • Výroba dvou zkušebních tyčí - 290x110 mm 
  • Výroba tří zkušebních tyčí - 290x165 mm.

OBJEDNAT ZKOUŠKU