Služby

Poradenství

Poskytujeme odborné poradenství ve formě konzultací a technických analýz výrobního/střižného procesu, uspořádání střižné linky, identifikace oblastí potenciálního snížení nákladů. Naším cílem je vytvořit se zákazníkem tým, který hledá nejlepší řešení a přinese nové možnosti ve výrobě. Jedná se o kooperaci našich odborníků, kteří na základě dlouholetých zkušeností v oboru poskytnou své znalosti, a zákazníkem, který zná potřeby a prostředí uvnitř firmy.

Zkušební laboratoř

Naše materiálová laboratoř se specializuje na testování kovových materiálů pro automobilový průmysl. V roce 2018 proběhla akreditace laboratoře dle ČSN EN ISO 17025 pod dozorem Českého institutu pro akreditaci. Provádíme zkoušku tahem za účelem zjištění mechanických vlastností materiálu, zkoušku chemického složení metodou optické emisní spektrometrie (OES) a analýzu povrchu měřením jeho drsnosti a tloušťky povrchové vrstvy. Pro spokojenost našich zákazníků zajišťujeme dlouhodobou archivaci vzorků materiálu. V případě reklamace u vašeho dodavatele či klienta Vám tak zaručíme uchování specifik daného materiálu formou fyzické úschovy vzorku a jeho případným dalším testem. V případě zájmu o provedení materiálové zkoušky můžete využít našeho jednoduchého objednávkového formuláře, nebo nás kontaktujte zde. Vzorky zasílejte na adresu provozovny, nebo se můžeme domluvit na osobním předání. Podrobné informace k jednotlivým zkouškám najdete níže. S politikou naší materiálové laboratoře se můžete seznámit zde.

Laboratoř má postup pro přijímání, hodnocení a rozhodování o stížnostech. Za řešení stížností stanoveným postupem je odpovědný vedoucí laboratoře. Daný postup je definován v Příručce kvality a zákazníkům či jiným zainteresovaným stranám k dispozici na vyžádání. Postup pro řešení stížností může být zaslán písemně (elektronicky) nebo sdělen osobně (při setkání nebo po telefonu).