O SPOLEČNOSTI

Při výrobě karoserie automobilu je asi 50 % z celkového objemu vstupního materiálu v jednotlivých krocích postupně odstřiženo jako odpad. Tato skutečnost nás přiměla zamyslet se nad možnostmi, jak lépe materiál využít a celý proces výroby zefektivnit. Optimalizace využití vstupního materiálu se proto stala společnou nosnou myšlenkou napříč všemi projekty, na kterých naše inovační centrum pracuje.


Inovační centrum firmy zahrnuje R&D oddělení, zkušební dílnu a materiálovou laboratoř. Všechna tato pracoviště byla zprvu soustředěna pod jednou střechou v Benátkách nad Jizerou. Z důvodu rozrůstajícího se počtu zaměstnanců jsme rozšířili působnost do Prahy, kde se nyní nachází jádro R&D. V Benátkách nad Jizerou se nachází zkušební dílna a materiálová laboratoř. V roce 2018 laboratoř obdržela akreditaci dle ČSN EN ISO 17025.