Vývojové aktivity

Optimalizace střižného procesu

Optimalizací střižného procesu zvýšíme produktivitu stávajících linek a snížíme objem nevyužitého vstupního materiálu.

Vývoj pokročilých střižných nástrojů

Inovujeme a vyvíjíme nové střižné nástroje a jiné strojní zařízení pro dosažení efektivních tvarových nástřihů.

Využití odpadu

Analyzujeme možnosti dalšího využití materiálu určeného ke šrotaci a tím přinášíme úspory při nákupu vstupního materiálu.