Vývojové aktivity

VÝVOJ OPTIMALIZAČNÍCH NÁSTROJŮ

Na základě empirických dat a prováděných simulací vyvíjíme matematické modely a algoritmy, které tvoří jádro jednotlivých optimalizačních nástrojů. Jeden z takových optimalizačních nástrojů kupříkladu navrhuje nástřihové plány při výrobě karosářských dílů. Tato úloha spadá do tzv. NP-úplných problémů a není jednoduše řešitelná, a proto důraz na efektivní matematický model je zde značný. Jiný optimalizační nástroj zase napovídá, jaký tvar střihadel se jeví s ohledem na požadavky pro výrobu nástřihů jako nejvhodnější. Jednotlivé optimalizační nástroje následně implementujeme do uživatelské aplikace pro průmyslové využití.

VÝVOJ INTELIGENTNÍCH STŘIŽNÝCH NÁSTROJŮ

V rámci našeho konstrukčního oddělení vyvíjíme vlastní střižné nástroje a další podpůrná zařízení pro efektivní výrobu tvarových nástřihů. Design a konstrukce střižných nástrojů vychází z jednotlivých optimalizačních nástrojů. Užitím inteligentních střižných nástrojů lze docílit snížení objemu nevyužitého vstupního materiálu a zvýšení produktivity výrobní linky.

Využití odpadu

Pomocí dalšího z našich optimalizačních nástrojů jsme schopni analyzovat možnosti využití materiálu určeného ke šrotaci a tím přinést úspory při nákupu vstupního materiálu.