Zkouška tahem za pokojové teploty

Ke stanovení mechanických vlastností

Spektrometrie

Ke stanovení chemického složení

Analýza povrchu

ke stanovení tloušťky povrchové vrstvy, drsnosti a kvality povrchuO SPOLEČNOSTI

V roce 2016 jsme vystavěli inovační centrum za účelem vývoje nových řešení v oblasti dělení plechu a úspory vstupního materiálu v průmyslové výrobě, zejména pak ve výrobě automobilových karoserií. Inovační centrum zahrnuje konstrukční kancelář, vývojovou dílnu a materiálovou laboratoř. Zde rozvíjíme a realizujeme nové myšlenky a nápady.více o společnosti

SLUŽBY

Poskytujeme odborné poradenství ve formě konzultací a technických analýz výrobního procesu, uspořádání střižné linky, identifikace oblastí potenciálního snížení nákladů. Naším cílem je vytvořit se zákazníkem tým, který hledá nejlepší řešení a přinese nové možnosti ve výrobě. Jedná se o kooperaci našich odborníků, kteří na základě dlouholetých zkušeností v oboru poskytnou své znalosti, a zákazníkem, který zná potřeby a prostředí uvnitř firmy.více o poskytovaných službách