Zkouška tahem za pokojové teploty

Ke stanovení mechanických vlastností

Spektrometrie (OES)

Ke stanovení chemického složení

Analýza povrchu

ke stanovení tloušťky povrchové vrstvy, drsnosti a kvality povrchuO SPOLEČNOSTI

V roce 2016 jsme vystavěli inovační centrum za účelem vývoje nových řešení v oblasti dělení plechu a úspory vstupního materiálu v průmyslové výrobě, zejména pak ve výrobě automobilových karoserií. Inovační centrum zahrnuje konstrukční kancelář, vývojovou dílnu a akreditovanou materiálovou laboratoř. Zde rozvíjíme a realizujeme nové myšlenky a nápady.více o společnosti

SLUŽBY

Poskytujeme odborné poradenství ve formě konzultací a technických analýz výrobního procesu, uspořádání střižné linky, identifikace oblastí potenciálního snížení nákladů. 


Provádíme materiálové zkoušky v naší akreditované zkušební laboratoři.více o poskytovaných službách